A Csongrád Megyei Kormányhivatal az általános iskolai beiratkozás idejét 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 között és 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 közötti időpontra tűzte ki.

Az általános iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A szülőt a szabad intézményválasztás joga továbbra is megilleti, melynek értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességének, érdeklődésének megfelel.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.
 • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

 

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája (OM 200909 002) beiskolázás körzete:

6771 APÁTSÁG UTCA
6771 BÁNYA UTCA
6771 BARÁZDA UTCA
6771 BOKRÉTA UTCA
6771 BOLDOGASSZONY UTCA
6771 BUDZSÁK
6771 ENGELS UTCA
6771 EZÜSTFA UTCA
6771 FÁCÁN UTCA
6771 FÖLD UTCA
6771 GŐZMALOM UTCA
6771 GYÁR UTCA
6771 GYŐZELEM TÉR
6771 HŐSÖK TERE
6771 IKON SOR
6771 ISKOLA UTCA
6771 JÁCINT UTCA
6771 JÁZMIN UTCA
6771 KAVICS UTCA
6771 KIS-BOGÁROS UTCA
6771 KISSZŐLŐ UTCA

6771 KRISTÁLY UTCA
6771 LÉGIÓ UTCA
6771 LEVENDULA UTCA
6771 LOMB UTCA
6771 MAGTÁR KÖZ
6771 MAGYAR UTCA
6771 MAKAI ÚT
6771 MÁLYVA UTCA
6771 MAROS-TOROK UTCA
6771 MÁTÉ UTCA
6771 MIMÓZA UTCA
6771 MONTI SÁNDOR PARK
6771 MUNKÁS UTCA
6771 NAGYBECSKEREKI UTCA
6771 NAGYKIKINDA UTCA
6771 NAPFÉNY KÖZ
6771 NEDELKA TANYA
6771 NEFELEJCS UTCA
6771 NYÁRFA UTCA
6771 PALACKOZÓ UTCA

6771 PÁLMA UTCA
6771 PÁLYA TÉR
6771 RÓZSATŐ UTCA
6771 SARKANTYÚ UTCA
6771 SZEGFŰ UTCA
6771 SZERB UTCA
6771 SZÍV UTCA
6771 SZŐREGI MÁV ŐRHÁZ
6771 SZŐREGI TANYÁK
6771 TEMESVÁRI UTCA
6771 TEMPLOM TÉR
6771 TIGRIS UTCA
6771 TÖRÖKKANIZSA UTCA
6771 TULIPÁN UTCA
6771 ÚJSZŐREGI SOR
6771 ÚJVILÁG UTCA
6771 VÁGÓHÍD UTCA
6771 VASPÁLYA UTCA
6771 VIOLA UTCA
6771 ZSÁLYA UTCA

A beiratkozással kapcsolatos további információ a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján olvasható.

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal

Kapcsolódó anyagok