Jakab István, a MAGOSZ országos elnöke a szőregi gazdakör mezőgazdasági fórumának vendégeként tájékoztatta a mintegy nyolcvan gazdaköri elnököt, és mezőgazdasági vállalkozót a gazdálkodók helyzetének alakulásáról, a belvízzel kapcsolatok problémák megoldásáról, a földek helyzetéről valamint a tavaszi termelés beindításáról.

Csongrád megye szinte valamennyi településének gazdaköre képviseltette magát a fórumon, ahol új belépőként köszöntötték a nemrég megalakult Makó és Térsége Gazdakört, valamint az alakuló baksi és a megújuló röszkei gazdakör képviselőit is.

A vitaindító előadások sorában szó esett a fiatal gazdák földhöz jutásának esélyeiről, a földtörvény megyei gazdákat érintő kérdéseiről. A megváltozott jogszabályokról szóló tájékoztatóban az alkalmi munkavállalók alkalmazásának feltételeiről kaptak tájékoztatást a megjelentek. Az új Agrárkamarai Törvénytervezetről, az agrárstratégiáról, a fajtahasználat licencdíjról, valamint a mezőgazdasági „szélesjárművek” úthasználatáról is számos ponton egyeztették a gazdák az állammal szembeni elvárásaikat.

Széchenyi-kártya a gazdáknak

A beszélgetések során a Széchenyi-kártya mezőgazdaságban való alkalmazása központi kérdésként merült fel, hiszen a gazdák jelentősen beszűkült hitellehetőségei, a nagymértékű forráshiány felértékelte ennek a támogatási, hitelezési formának a mielőbbi használatát.

Szó esett még a gázolaj áfa-visszaigénylésének egyszerűsítéséről, illetve a legfontosabb kérdésről, a belvízhelyzet mielőbbi és megnyugtató rendezéséről, hiszen térségünket kiemelt mértékben sújtotta ez a természeti katasztrófa.

Belvízcsatornák egy kézben

A gazdák egyöntetűen üdvözölték azt az intézkedést, mely során a belvízi csatornák a korábbi kaotikus tulajdon- és kezelői viszonyokból egy kézbe kerültek. Az elmúlt időszakban ezek a csatornák illetve intézkedési tervek szinte ellenőrizhetetlenül megoszlottak az Atikövizig, az egyes önkormányzatok, a vízközmű társulások és a szövetkezetek között.

„Kérjük a kormányzat mielőbbi segítségét a jelenleg mintegy egymillió hektár belvizes területről a víz elvezetésére” – mondta el portálunknak Kispál Ferenc, a MAGOSZ megyei elnöke. „Ha erre mielőbb megoldást tudunk találni, akkor közel ötszázezer hektár területen, egy hónapos késéssel el tudjuk végezni a tavaszi beművelést, vetést. De az állattenyésztés tragikus helyzete, a sertéságazat drámai leépülése, a takarmányárak drasztikus megemelkedése is mielőbbi megoldásért kiált.”

Mezőgazdasági járművek uniós szabvány szerint

Állandóan visszatérő probléma, hogy a közutakon közlekedő, a földjeiket másként megközelíteni nem tudó mezőgazdasági járművek tulajdonosai a jelenlegi szabályozás szerint csak felvezető járművel, útvonalengedéllyel tudnak haladni. Több esetben azonnali bírságot róttak ki a gazdákra a sárga villogó használatáért, vagy épp a nem megfelelő időben történő úthasználatért. A gazdakörök vezetői kérték a kormányzatot, hogy ezt a helyzetet mielőbb rendezze, könnyítse meg a gazdák munkavégzését. Javasolták, hogy ne rójanak ki szinte teljesíthetetlen, vagy épp „különadó-szerű” befizetési kötelezettséget azon járművek tulajdonosainak, akik erőgépei az uniós szabvány szerint készültek, és Európa szinte valamennyi országában a magyar szabályozásnál jóval enyhébb feltételek mellett közlekedhetnek.

„Szeretnénk, ha a gépeink figyelmeztető jelzéssel közlekedhetnének, hiszen nem a gazdák gyártották ezeket, hiszen egy korszerű kombájn is már négy méter feletti szélességű” – vázolta a problémakört a megyei elnök. „Van a gazdáknak elég bajuk enélkül is, semmi szükség hasonló büntetésekkel tovább nehezíteni a tragikus mezőgazdasági helyzetet.”

A termőföld a legfőbb kérdés

Jakab István beszédében hangsúlyozta, hogy első számú és legfontosabb kérdés a magyar termőföld helyzete, a Nemzeti Földalap megalakulása, az új földtörvény megalkotása, az eddig rendezetlen státuszú földek birtokrendezése.

„Iszonyatos természeti katasztrófa sújtja a mezőgazdasági termelőket” – jelentette ki portálunknak Jakab István, a MAGOSZ országos elnöke. „Több mint egymillió hektáron semmi sem terem, ha a belvízhelyzetet nem tudja az ország megoldani, ezért azonnal hozzá kell kezdeni a vizek elvezetéséhez. Egy percnyi időnk sincs már! Az időjárás most megmutatta, melyek azok a földek, ahol a legtöbb a víz, ráadásul ebben a térségben ezek egyben a legjobb termőföldek is. Ez több tízezer család megélhetését veszélyezteti.”

Kiemelt kérdés a csődközeli helyzetbe került mezőgazdasági vállalkozó sorsának rendezése, melyben nagy szerep hárul a vis major keretre. Jakab István szerint fontos és azonnali megoldásért kiált a nehéz helyzetű gazdák sorsának rendezése, a spekulánsok visszaszorítása.

„A becsületesen dolgozó, de a viszontagságos időjárás miatt nehéz helyzetű gazdák ne kerüljenek a spekulánsok karmaiba” – jelentette ki a MAGOSZ országos elnöke. „Takarmányhiány nincs, gabonahiány nincs, spekulánsok vannak, és ezek megpróbálják az árakat a legmagasabb szintre felverni, amit egyfajta hiánypszichózist keltve érnek el. A helyzet tarthatatlan, mivel nem a gazdához jut el az emelt gabonaár, hanem a kereskedő tisztességtelen hasznaként jelentkezik. De az biztos, hogy az őszi betakarításnál már más lesz a helyzet!”

Illés Tibor, szegedma.hu