Megszépült a szőregi iskola, a beruházást európai uniós támogatásból valósították meg. A fejlesztés hozzájárul a szakkörök és az idegen nyelvi képzések megvalósulásához. Csütörtökön Botka László polgármester és Ujhelyi István országgyűlési képviselő avatta föl az intézményt.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nemzeti Iskolafelújítási Programjának keretében 105 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre 2011-ig. A támogatásokból lehetőség nyílik 365 projekt megvalósítására. Számos óvoda és iskola korszerűtlen, lelakott épülete újulhat meg, korszerű nevelési-oktatási intézményeket alakítanak ki.
A szőregi Kossuth Lajos Iskola megújulásához közel 200 millió forint támogatást nyújt a Nemzeti Iskolafelújítási Program – tájékoztat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Szőreg iskolafelújításának hosszú távú célja a modern tanulási környezet megteremtése. A versenyképes tudás elsajátításához, az alapkompetenciák és ismeretek megszerzéséhez szükséges feltételek biztosításával, valamint az oktatás minőségének és hatékonyságának növelésével a településrész népességmegtartó ereje növekszik.

A fejlesztés kiemelt célja volt az eddig két – egymástól 2 kilométerre elhelyezkedő – épületben történő oktatás összevonásával a gazdaságos és költségoptimális helyzet megteremtése, valamint élhetőbb, racionálisan kialakított és kulturált tanulói környezet létrehozása. A kisebb, elavult állapotban lévő épületben az első osztályos gyermekek tanultak, valamint az 5-8. osztályosok technikai tanítása zajlott. A napközinek azonban a főépület adott otthont, így a nebulóknak délután át kellett cipelniük egész napi csomagjukat a másik épületbe. A két különböző környezethez való alkalmazkodás nehézséget okozott a kisdiákok számára.

A december 3-án ünnepélyes keretek között átadott, összesen 245 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően megvalósult a Kossuth Lajos Iskola főépületének bővítése (emeletráépítéssel), 26 akadálymentes helyiséget alakítottak ki, és alkalmassá tették az épületet az információs és kommunikációs technika eszközeinek fogadására. Az iskola bővítésével eredményesebbé vált a kiscsoportos és a kompetencia alapú képzés is. Az új tantermek bútorait, az SNI gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközöket is a projekt keretében szerezték be, ezzel is segítve a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációját.

A fejlesztés hozzájárult új szakkörök indításához is, a nyelvi képzés bővítéséhez, a művészeti oktatás színvonalának növeléséhez és a tehetséggondozáshoz. Új elemként jelenik meg az iskola összes tanulója számára elérhető a szőregi rózsatermesztés hagyományainak megismerése.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, a Kossuth Iskola igazgatónője köszöntötte a meghívottakat és egy Kossuth korabeli idézettel folytatta beszédét, mely a korszerű iskola kívánalmait összegezte – úgy mint a megfelelő fűtés és berendezések – ezek a feltételek most mind megvalósulhattak, melyért köszönetet mondott mindenkinek.
Ujhelyi István államtitkár, a térség országgyűlési képviselője felidézte „alma materéhez” kötődő emlékeit. A képviselő mindig örömmel vesz részt ilyen eseményeken, ez pedig egy különösen boldog pillanat, hiszen saját településén lehet tanúja a fejlesztések megvalósulásának, melyekből szerencsére egyre több van a régióban.

Aki iskolákat fejleszt, az a jövőt építi – mondta Botka László, Szeged polgármestere, a Kistérségi Többcélú Társulás elnöke beszámolt a Szegeden zajló iskolákat fejlesztő beruházásokról. Beszédében a „városatya” köszönetet mondott a sikeres beruházás minden résztvevőjének a szoros együttműködésért és a kiváló munkáért.

Az iskola diákjai egy „tegnap és ma” előadással köszöntötték a jelenlévőket, melyben bemutatták az iskola múltját, mikor a nebulók még oroszt tanultak és néptáncot táncoltak, melynek a mai korban az angol és a modern táncok voltak a kontrasztjai.

A helyi plébános megszentelte az épületét és ünnepélyesen átvágták a megújult iskola szalagját.

A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében és a VÁTI Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet segítségével valósulhatott meg.

szegedma.hu