Beszámoló-, és tisztújító taggyűlést tartott a Szőregi Rákóczi Sportegyesület. A megjelent egyesületi tagok létszáma: 45 fő. Meghívottként részt vett a taggyűlésen: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző úr és Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő úr.

Tóth István elnöki beszámolójában kiemelte, hogy a felnőtt csoport a kezdeti nehézségek ellenére a 7. helyen végzett az ősz során. Az egymást követő 7 győzelem minden elismerést megérdemel. A cél az eredményes folytatás és a fokozatos felzárkózás.

A fiatalok nem a legsikeresebb  évet tudhatják maguk mögött. Az U19-es korosztály a 11., míg az U16-os korosztály a 12. helyet érte el csoportjában. A legfiatalabbak több tornán vettek részt, váltakozó sikerrel.

Az utánpótlásra még nagyobb figyelmet kell fordítani. A pénzügyi helyzet kedvezően változott. Három pályázat is eredménnyel zárult. Egy műfüves pálya épül az év elején, a sporttelepen. A beruházás teljes bruttó költsége: 26,1 millió forint, melynek a 30 %-os mértékű önrész átutalása is megtörtént. Köszönet ezért Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának és önkormányzati képviselő úrnak. A pálya és környékének felújítására is jelentős összeg áll rendelkezésre, de ezen túlmenően egy nyert, úgynevezett TAO-s pályázat eredményeként biztosított a működés, utaztatás, eszköz és a sportfelszerelés beszerzése is. A jelentős összegű források megfontolt, ésszerű felhasználása elengedhetetlenné teszi a gazdálkodás testületi döntésen alapuló, elnöki hatáskörű központosítását.

Beszámolója végén az egyesületi  elnök megköszönte többek becsületes munkáját. Elismeréssel szólt Köteles Sándor, Lengyel Tibor, Tóth Tibor és Tóth Tamás vezetőségi tagok közösségi tevékenységéről. Szarvas Ákos edző munkáját a 7 mérkőzésen aratott 7 győzelem minősíti. A jelölő bizottság javaslatát egy fő tartózkodása mellett fogadták el. Az elnöki tisztet továbbra is Tóth István, a jeles szőregi rózsakertész tölti be, a hét tagú vezetőségben helyet kapott Hernek Péter is.

A számvizsgáló bizottság új elnöke Gyulai István lett. A vezetőség mandátuma ötéves időszakra szól. A jövő évben 95. évébe lépő civil szervezet ülése jó hangulatú beszélgetéssel, vacsorával zárult.

Hajrá Rákóczi!

L. L., Szőregi Regélő, 2014. január