2014. március 7-én 10.00 órakor a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség előadó termében gyűltek össze a kirendeltség illetékességi területén működő polgárőr egyesületek vezetői, képviselői. Szilassi-Horváth Jenő rendőr őrnagy, kirendeltség-vezető köszöntötte a megjelenteket.

Bevezetőjében elmondta, hogy két ok miatt kezdeményezte a találkozót. Az egyik az, hogy 2014. január 1-től megváltozott a kirendeltség illetékességi területe, és a Tisza vonaláig érő határszakasszal Szeged-Szőreg, Tiszasziget és Újszentiván települések határrendészeti szempontból Kiszomborhoz kerültek. A másik ok pedig az, hogy Bács-Kiskun és Csongrád megyék polgárőr szövetségei és rendőr-főkapitányságai közös feladattervet dolgoztak ki a határrendészet és a határ menti települések polgárőreinek szorosabb és hatékonyabb együtt munkálkodása érdekében. Elmondta továbbá, hogy az együttműködést továbbra is annak tudatában képzeli el, hogy a polgárőrség elsődleges célja a települések közbiztonságának növelése. Ez azonban nem zárja ki, hanem éppen alátámasztja az együttműködés szükségszerűségét, hiszen az illegális migráció és a közbiztonság között lehetnek összefüggések. Ennek kapcsán tájékoztatást adott a térség migrációs helyzetéről.

Ezután a polgárőr egyesületek vezetői mondták el hozzászólásaikat. Ezekből kitűnt, hogy kisebb eltérésekkel ugyan, de összességében hasonló feltételrendszerrel és gondokkal küzdve végzik önkéntes munkájukat a polgárőrök. Minden hozzászóló hangot adott együttműködési készségének és az egymással való rendszeres kapcsolattartás fontosságának.

Fotó: Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség

Fotó: Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség

Szilassi-Horváth Jenő rendőr őrnagy úr zárszavában megköszönte a 7 település polgárőreinek a közbiztonság érdekében végzett önkéntes és áldozatos munkájukat, és hogy elfogadták a meghívást a találkozóra.

Reményét fejezte ki, hogy Kiszombor, Kübekháza, Makó, Maroslele, Szeged-Szőreg, Tiszasziget és Újszentiván lakosai érzékelni és értékelni fogják az együtt munkálkodás eredményét.

Miklai István rendőr őrnagy, Civil kapcsolattartó

Szőregi Regélő, 2014. május