A jó idő gyakran kinn talált bennünket az udvaron. Gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek minél többet tartózkodjanak a friss levegőn egészségük megőrzése érdekében. Megfigyeltük a természet változásait. Az udvar fáinak színes levélpompájának kialakulását, majd lehullását, bogarak, lepkék elbújását. Örömmel játszottunk a zörgő avarban, fedeztük fel a megbújó kis katicákat, kik már a télre készülve elbújtak a levélkupacok alá. Séták alkalmával terméséket, színes leveleket gyűjtöttünk, melyeket ábrázoló tevékenységünkben változatos módon használtunk fel, beszélgettünk róla. Megtanultuk melyik fának milyen a levele.

Az udvaron két körtefa alól rendszeresen szedtük a lehulló gyümölcsöket. Közösen feldaraboltuk a gyermekekkel gyümölcssalátát készítettünk. Az őszi gyümölcsök és zöldségfélék megismerése részeként sütöttünk, ettünk és faragtunk tököket.

Környezettudatos nevelésünk részeként megszerveztük a papírgyűjtést, majd folytatjuk a PET palack gyűjtést. A befolyt összegből karácsonyi dekorációkat, kellékeket vásárolhatunk.

A Truffaldino bábszínház zenés mozgás költeményében gyönyörködve jutottunk esztétikai élményhez, mely tükröződött a figyelmes, tágra nyílt gyermekszemekből.

Vöröskereszt bázis oviként a nagycsoportban megkezdtük a segítség nyújtás alapjainak megismertetését. Fontosnak tartjuk a gyermekek érzelmi alapjainak kialakítását a másokon való segítségnyújtáshoz. Megkezdtük az alapvető nemzetközi vöröskereszttel kapcsolatos jelek megismerését.

Az egészséges életmódra nevelés részeként megszerveztük a korcsolya oktatást a szülők igényei szerint. A kiscsoportosok is bekapcsolódtak, nagyon szeretnek ők is járni. A kezdeti bizonytalanságokon segít a játékosság érvényesítése az oktatásban. Még két hónapig tart majd a tanfolyam, mely segít a  mozgáskoordináció, egyensúlyérzék fejlődésében is.

A gyermekek nagy örömmel vesznek részt a néptánc délutáni foglalkozásain, melyeken a zenei készségfejlesztés, hangszer ismeret, zenei kultúrájuk bővítése is történik.

A középsősök jártak a Sípos boltba ismerkedtek a vásárlás szokásaival és ki is próbálhatták azt.

Szőregi Regélő, 2012. december