A szabályszerű meghívás értelmében 2015. január 20-án 15.00 órai kezdettel Balázs István elnök üdvözli a megjelenteket, külön tisztelettel köszönti Szabó Sándor országgyűlési képviselő urat, aki megtisztelte az összejövetelt.

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozat képes.

Jegyzőkönyv vezetőnek Tatár Emilnét, hitelesítőnek Tanács Dezsőnét és Hajdú Ernőt javasolja, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Az elnök az alábbi napirendi pontokat javasolta:

1.) Az Alapszabály módosítása
2.) A 2014-es év értékelése, pénzügyi beszámoló
3.) Szüli- és névnaposok köszöntése

A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az Alapszabály módosításához Tatár Emilné annyi fűzött, hogy a közhasznúságról való  lemondáson kívül más módosítást ne eszközöljünk.

Az éves beszámolót és az Alapszabály módosítást a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Majd következett a születésnapokat és a névnapokat ünneplők köszöntése.

Előkerült a pálinkás- és a boros üveg, és a sok-sok sütemény, amit az ünnepeltek felhalmoztak.  Volt ám kínálás és fogyasztás, a köszöntések sokasága az ünneplés csúcspontjára hágott, volt éneklés, zene, jó kedv, ami csak belefért. Így záródott az ünnepi közgyűlés Sárgarózsáéknál. Mindenki nagyon jól érezte magát, úgyhogy elhatároztuk, hogy minden negyedévben  megismételjük az aktuális szüli- és névnapjukat ünneplők köszöntését. Isten éltessen minden jó embert, aki szereti a népdalt énekelni, meg aki csak hallgatni szereti, azt is.

Balázs István
Szőregi Regélő, 2015. február