Október 6-án, a tizenkét aradi vértanú halálának 166. évfordulóján emlékezett hős elődeinkre a MATASZ Szőregi Klubjának tagsága.

Balázs István tartalékos őrmester, elnök köszöntötte a megjelenteket: dr. Vass Lászlót, a Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület elnökét, illetve az egyesület képviseletében megjelent díszegyenruhás tagokat, dr. Palotai Jenő ny. ezredest, a MATASZ Csongrád Megyei elnökét, dr. Csergő Tibor egyesületi tagot és valamennyi megjelentet.

Dr. Vass László ünnepi beszédében felelevenítette az 1849. október 6-án történt eseményeket, és tisztelete jeléül mind a tizenkét aradi vértanúról egyenként, rövid életrajzi adatok ismertetésével megemlékezett. Dr. Palotai Jenő köszönetét fejezte ki, hogy a MATASZ Szőregi Klubja kifejezetten aktívan vesz részt a hagyományok ápolásában és a történelem tiszteletében. Ennek jeléül emlék plakettel tüntette ki Balázs István tartalékos őrmestert, az aktív közösségi munkájának elismeréséül. Az ünnepség a magyar- és a székely himnuszok éneklésével zárult.

Tolnainé Lipcsei Anita
Szőregi Regélő, 2015. november

szoreg.hu képtár