Az év január 29-én megalakult MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGÉNEK Szőregi Klubja.

A Klub azért jött létre, hogy a fiatalokat felkaroljuk és velük együtt, részt vegyünk a környezetünk, településünk hazafi as honvédelmi nevelésében, emlékezzünk, és tisztelegjünk a Forradalom és Szabadságharc emléke és Hős elődeink előtt.

A Szőregi Klub célja: szeretnénk a fi atalokkal megismertetni a magyar történelmi hősök hazafiságát, haza szeretetét, a hazafiasság érzésének és tudatának a megismerését, erősíteni a hazafi ságra nevelést! Mi magyarok vagyunk és ez a mi hazánk! Legyünk büszkék ezeréves dicső múltunkra, hős elődeinkre.

Fotó: MATASZ

Fotó: MATASZ

Részt vettünk a Kossuth Lajos Általános Iskolában megrendezett ünnepségen, ezt követően pedig megkoszorúztuk az iskola falán elhelyezett Kossuth emléktáblát.

Az ünnepségen és koszorúzáson részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Balázs István Szőregi klub elnöke, valamint Váradi P. Panna műveleti tartalékos szakaszvezető.

Balázs István t. őrmester, klub elnök