Óvodánk a település szívében fekszik, közel a művelődési házhoz, könyvtárhoz, iskolához, bölcsődéhez. Nem messzire van a Monty-park, ahova szívesen megyünk a játszótérre játszani, szaladgálni, a kis nádas terület élővilágát megfigyelni, télen szánkózni a szánkódombon.

Az óvoda könnyen megközelíthető, hiszen a 60Y és 67Y busz megállója pár lépésre van.

Három csoporttal és optimális gyereklétszámmal óvodánk derűs, családias hangulatú, ami megteremti feltételeit az egyéni bánásmódnak, a differenciált fejlesztésnek.

Intézményünk régi építésű, de folyamatosan karbantartott és korszerűsített.

Tágas, világos, esztétikusan berendezett csoportszobáink, harmonikus környezetet biztosítanak. Minden csoportszobában élősarkot alakítottunk ki és a mozgásfejlesztésére szolgáló bordásfalakat szereltettünk fel.

Csoportszobáink berendezése, felszereltsége a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik. Nagy gondot fordítunk arra, hogy megfelelő minőségű, korszerű és sokoldalúan fejlesztő játékeszközök segítsék testi- és értelmi fejlődésüket

A csoportszobákhoz egy-egy mosdó és öltözőrész tartozik. Fejlesztőszobánkban heti rendszerességgel logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segíti a nevelőmunkánkat.

Szép nagy udvarunk napfényes és árnyékos területtel is rendelkezik. Lombos fáink védenek a tűző napsütéstől, a kerítés mellé telepített sövény az utcai port és zajt fogja fel. A terület gazdag növény és állatvilága közvetlen megfigyelésekre ad alkalmat. A talaj nagy részét fű borítja, de a gumitéglával burkolt belső udvarunk is lehetőséget ad a nagymozgásos tevékenységekre. Mindhárom csoportnak külön-külön kialakított emeltágyás segíti a kerti munka alapjainak elsajátítását, a veteményezés és növénytermesztés csodájának megismerését.

A sokfajta udvari játék minden évszakban változatos mozgáslehetőséget biztosít az ide járó gyermekeknek. Korszerű játszóparkunk lehetőséget ad a mászásra, csúszásra, hintázásra, függeszkedésre, futásra, kerékpáros közlekedés gyakorlására, különböző labdajátékokra. Nagyméretű homokozónk kedvelt szeglete udvarunknak. Mesterségesen kialakított dombunkon lehetőség van a gyerekeknek a gurulás és a téli szánkózás örömeit is megtapasztalni. Tavasztól őszig ivókút áll a gyerekek rendelkezésére.

Három csoportos tagóvodánk működését tizenkettő fő alkalmazott látja el.

Nevelőtestületünk hat óvodapedagógusból áll – köztük a tagóvoda-vezető is. Három pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka, egy pedagógiai asszisztens, óvodatitkár és udvaros összehangolt munkája segíti a mindennapokat.

Nevelési gyakorlatunk kiemelt célja: Környezettudatos magatartásunkkal jó példát mutatni, és a gyermekekkel elsajátíttatni a természet szeretetét és megóvását.

Nevelési gyakorlatunk kiemelt feladatai:

  • Az egészséges életmódra nevelés
  • A környezet tevékeny megismerése, felfedezése, a környezet és természetvédő szemlélet kialakítása

Óvodánk két alkalommal is elnyerte a Zöld Óvoda címet és Madárbarát Óvoda címmel is rendelkezünk.

A Zöld óvoda eszmeiségének megismerése óta sokkal tudatosabban építjük be szakmai munkánkba a környezetvédelem elemeit.

Csoportnaplónkban, az éves tematikus terv összeállításánál, a projekt terveknél és heti terveknél is megjelennek a Zöld Óvoda kritériumai. Projekt rendszerbe szervezzük a Zöld jeles napokat.
Ünnepeink közé tartozik az Állatok Világnapja, az Autómentes nap, a Víz világnapja, a Föld Világnapja, a Madarak- fák napja.

Minden évben megszervezzük az Egészségheti projektünket.

Hagyományaink közé tartozik a Márton napi felvonulás.

Óvodánk célja, hogy minden dolgozója, óvodása és a szülők is magukénak érezzék a Zöld óvoda zöld alapelveit. Odafigyeléssel, munkával segítsék és fejlesszék környezettudatos elvárásaikat önmaguk és környezetük felé.

Ezt jelképezi az óvoda logója, a mosolygó tulipán is és helyi nevelési gyakorlatunk szlogenje: „Mosolyog ránk a természet!”.

Az Óvoda címe és elérhetőségei: 6771 Szeged-Szőreg, Magyar utca 62-64. Tel: 62/405-150, Mobil: 06-20/216 68 53

Szeretettel várjuk a leendő ovisokat!

Kőrösiné Csiszér Anita
Szőregi Regélő, 2021. április

Borítókép: Fotó: Magyar Utcai Óvoda