2016. március 11-én az iskolai műsort megelőzően a Monti parkban a 8.a és a 7.b osztály tanulóival és osztályfőnökeivel közösen rövid műsor és megemlékezés keretében elhelyeztük koszorúnkat. A visszaemlékezést Dr. Pál József egyetemi tanár, az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulja tartotta azon olasz áldozatok emléke előtt tisztelegve, akik Szőregen estek el a magyar szabadságharc alatt. A magyar és az olasz himnusz eléneklése után együtt koszorúzott iskolánk igazgató asszonya, Dr. Pál Józseffel és Dr. Péter Lászlóval. Ezen rövid emlékezésen megjelent Dr. Berkesi Ottó képviselő úr, Ágó Rita, a művelődési ház, és Móriczné Narancsik Hedvig, a szőregi bölcsőde igazgató asszonya.

A Kossuth Lajos Általános Iskola a Tömörkény István Művelődési Házzal közösen emlékezett meg az 48/49-es forradalomról és szabadságharcról.

A megjelenteket köszöntötte Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató asszony. Megjelent vendégeink voltak: Dr. Péter László, Dr. Berkesi Ottó képviselő úr, Dr. Vass László, a Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesületének elnöke, Balázs István, a MATASZ Szőregi Klub elnöke, Ágó Rita a Tömörkény István Művelődési Ház igazgató asszonya, a szőregi óvodák és bölcsőde igazgató asszonyai.

Ezután a 6. évfolyamosok műsorát tekinthettük meg a korhűen feldíszített aulában, ahol a szőregi huszáregyesület a Rákóczi-indulóra bevonulva tette még hitelesebbé a visszaemlékezést.

Az ünnepi műsor tánccal, zenével és a 12 ponttal elénk varázsolta azt a történelmi időszakot, amely még ma is meghatározó a magyar emberek életében. A műsor színvonalát emelte Borovics Tamás színművész előadása is. Köszönet érte.

Dr. Vass László, a Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesületének elnöke, a történelmi idők felidézésével mutatta be a szabadságharc katonáinak hősiességét. Köszönjük.

A műsor után a Kossuth-emléktáblánál a Diákönkormányzat képviselői koszorúztak Drágity Dusán vezetésével.

A Hősök terén az iskola képviseletében Kósa Krisztina és Borovics Tamás koszorúzott a 6. osztályos tanulókkal, de fejet hajtottak az emlékmű előtt a művelődési ház képviselői, Dr. Péter László – Szeged díszpolgára, Dr. Berkesi Ottó képviselő úr, a Rózsahölgyek Rendje Egyesület képviselői Bányai Istvánné és Bodóné Varga Katalin, valamint Móriczné Narancsik Hedvig a szőregi részönkormányzat képviseletében.

A „szabadság, egyenlőség, testvériség” gondolata áthatotta az ünnepi rendezvénysorozat  minden pillanatát.

Kósa Krisztina, Balogh Renáta
Szőregi Regélő, 2016. április

szoreg.hu képtár