Minden év február 8-a különleges nap a szőregi Kossuth Lajos Iskola életében.

Emlékezünk egy olyan emberre, pedagógusra, kinek személyisége, munkássága, gyermekszeretete a maiak számára is példaként állítható. Dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka, Aranka néni, ki egykoron, hosszú éveken át iskolánkban tanított és itt élt Szőregen. Gyermekkorától ez a gyönyörűséges pálya, hivatás vonzotta. Nagyon szeretett olvasni, irodalmi szakkörbe járt, zenét tanult, zongorázott. Tanított Újszőregen, majd a Fabó iskolában és  mindeközben beiratkozott a főiskola magyar-történelem szakára.

Hitvallása: „A gyerekeket szeretni kell. Fölemelni a lehajtottak fejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket.”

Immáron 7. alkalommal került sor a Péterné Aranka Alapítvány támogatásának átadására.

Dr. Péter László, Szeged díszpolgára által felesége emlékére hozta létre a Péterné Aranka Alapítványt 2005 évben, hogy a szőregi általános iskola kiváló képességű tanulói továbbtanulását támogassa. Ezzel a nemes gesztussal megkönnyítve több jó képességű, példás szorgalmú diák továbbtanulását minden évben.

A támogatást évente kapják iskolánk tanulói közül az arra érdemes tanítványok.

Az ünnepség minden évben Aranka névnapon van, Aranka néni emlékének adózva, ki egykor Szőregen kezdte pedagógus pályáját.

Aranka néni üzenete ma is megállja helyét és idejét, mit a mai gyerekeknek üzen: „Szeressétek szüleiteket, tiszteljétek tanáraitokat, a társadalmi élet szabályait tartsátok be és tudatosan készüljetek a  felnőtt életre.” – kezdte megnyitó – megemlékező beszédét Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna a Kuratórium elnöke. Köszöntő szavai után, szerény ünnepi műsor következett, melyet köszönünk a közreműködő tanulóknak: (Gubik Lili, Mucsi Mária, Lévai Vanessza, Kőrösi Stella, Novkov Glória, Papp Dóra, Serfőző Dóra).

Keresztesné Halász Katalin osztályfőnök jellemezte az idei tanév két támogatottjának iskolai munkáját. Az idei tanév Péterné Aranka Alapítvány támogatottjai: Lakatos Bálint és Mucsi Mihály.

A kuratórium által megítélt összeget Dr. Lakatos Lajos, Aranka néni testvére adta át a kuratórium elnökével a diákoknak, miközben meghatottan emlékezett nővérére. Elmondta, hogy biztos benne, Aranka néni fentről látja, hogy milyen nemes célt szolgál a nevét viselő alapítvány.

Kívánunk Bálintnak és Misinek sok sikert további tanulmányaikhoz.

Benedek Andrásné, kuratórium tag