Minden év február 8-a különleges nap a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola életében. Emlékezünk egy olyan pedagógusra, kinek személyisége, munkássága, gyermekszeretete a maiak számára példaként állítjuk. Dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka, ki egykoron iskolánkban tanított és itt élt Szőregen.

Gyermekkorától ez a gyönyörűséges pálya, hivatás vonzotta. Tanított Újszőregen, majd a Fabó iskolában és mindeközben beiratkozott a főiskola magyar-történelem szakára.

Hitvallása:

„A gyerekeket szeretni kell. Fölemelni a lehajtottak fejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket.”

8. alkalommal került sor a Péterné Aranka Alapítvány támogatásának átadására.

Dr. Péter László, Szeged díszpolgára, felesége emlékére hozta létre a Péterné Aranka Alapítványt 2005 évben a szőregi általános iskola kiváló képességű tanulói továbbtanulásának támogatására. Ezzel a nemes gesztussal megkönnyítve több jó képességű, példás szorgalmú diák továbbtanulását minden évben.

Az ünnepség minden évben Aranka névnapon van, Aranka néni emlékének adózva.

Az idei tanév támogatottja: Bencző Annamária 8. a osztályos tanulónk.

Aranka néni üzenete ma is megállja helyét és idejét, mit a mai gyerekeknek üzen: „Szeressétek szüleiteket, tiszteljétek tanáraitokat, a társadalmi élet szabályait tartsátok be és tudatosan készüljetek a felnőtt életre.” – kezdte megnyitó – megemlékező beszédét Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, a Kuratórium elnöke. Köszöntő szavai után, szerény ünnepi műsor következett.

Gollné Kiss Márta osztályfőnök jellemezte az idei tanév támogatottjának iskolai munkáját.

A kuratórium által megítélt összeget Dr. Lakatos Lajos, Aranka néni testvére adta át a kuratórium  elnökével Annamáriának, miközben meghatottan emlékezett nővérére. Elmondta, hogy biztos benne, Aranka néni fentről látja, hogy milyen nemes célt szolgál a nevét viselő alapítvány.

Kívánunk Annamáriának sok sikert további tanulmányaikhoz.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, a kuratórium elnöke