A „nép tanítója”, Dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka példaként szolgálhat a mai pedagógusok számára. Kedvessége, munkássága, gyermekszeretete kiemelte őt pályatársai közül. 2005-ben hosszú  betegség után hunyt el. Szegény sorsból küzdötte fel magát. Édesanyja számos alkalommal elmondta: sok krumplipaprikást kellett megenniük, hogy taníttathassák őt és testvéreit. Már gyermekként babáival és az utca csöppségeivel játszott tanítósat. Leánylíceumba kerülésekor tagja lett az irodalmi szakkörnek, és verselemzésekben is jeleskedett. Ady Endre költészetét nagy  hozzáértéssel elemezte.

Harmóniumozott, zongorázott, majd 1946-ban népiskolai tanítói oklevelet szerzett. „Újszőregen kaptam állást. Negyedik osztály volt 50-60 diákkal. Olajos padló, szenes kályha, ilyenek voltak a  körülmények. A gyerekek nagyon szegények voltak, de szerettük egymást. Színdarabokat tanultunk, és kirándulni jártunk. A tanári munkámhoz hozzátartozott a kócos fejek fésülése, és hogy mosakodásra bírjam a nebulókat.”

Ezután került a szőregi Fabó iskolába, ahol elsős fiú osztályt oktatott és nevelt. Folyamatosan képezte magát. 1951-ben beiratkozott a pedagógiai főiskolára, magyar-történelem szakra, majd 1964-ben a szegedi egyetemre. 1954-ben általános iskolai, 1967-ben középiskolai tanári diplomát vett át. Nyugállományba menetele után a következő év szeptemberében fájdalmas szívvel, könnyes  szemmel nézte az iskolába vonuló diákokat.

Egykori kollégái és tanítványai emlékezetében úgy maradt meg, mint egy nagyon aranyos, mosolygós, kedves, segítőkész tanítónő, aki szakmailag és emberileg is kiváló, igazi pedagógus volt. A szőregi és szegedi évek gyakorlatából fogalmazta meg tanári hitvallását, amely útmutató lehet minden pedagógus számára: „A gyereket szeretni kell! Fölemelni a lehajtottak fejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket!” A mai tanulók számára örökérvényű üzenete: „Szeressétek szüleiteket, tiszteljétek tanáraitokat! A társadalmi élet szabályait mindig tartsátok be; olvassatok, és tudatosan készüljetek a felnőtt életre!”

Az egykori kiváló pedagógus, Aranka néni emlékére egy alapítványt hozott létre férje, Dr. Péter László irodalomtörténész professzor, Szeged díszpolgára. Minden évben Aranka napon anyagi támogatást kap a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola egy végzős tanulója, aki kiemelkedő eredménnyel  zárja tanulmányait. Ezzel a nemes gesztussal megkönnyebbítve egy jó képességű diák továbbtanulását. A Péterné Aranka Alapítvány elnöke, a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatónője, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna köszöntő beszéde után kezdődött az emlékezés, amely 2019. február 8-án, Aranka névnapon került megrendezésre. A műsorban szerepeltek: 4.a osztály, Szabó Hanna 7.a, Kiss-Beck Regina, Kiss-Beck Tamara 8.a és Pál Boróka 8.b osztályos tanulók.  Felkészítő tanárok és kuratóriumi tagok: Bányainé Seprenyi Gabriella és Hegedűs György.

Immár 14. alkalommal, a 2005-2006-os tanév óta kerül sor a támogatás kiosztására. Eddig az iskola 21 volt tanulója részesült e támogatásban. A Péterné Aranka Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a 2018-2019-es tanév támogatottja: Patakfalvi Lídia 8.a osztályos tanuló, aki a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban szeretne továbbtanulni. Osztályfőnöke, Sajtos Bettina néhány  mondatban méltatta tanítványát és iskolai munkáját. Aranka néni férje, Dr. Péter László a kuratórium elnökével, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsannával együtt átadta a Péterné Aranka Alapítvány  idei díjazottjának az anyagi támogatást. A közös fényképezés után egy kötetlen társalgásra került sor az idei díjazottal és szüleivel. Gratulálunk az idei támogatottnak, Lídiának, és kívánunk jó  egészséget és sok sikert további tanulmányaihoz!

Hegedűs György kuratóriumi tag
Szőregi Regélő, 2019. március

szoreg.hu képtár