A „nép tanítója”, dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka példaként szolgálhat a mai pedagógusok számára. Kedvessége, munkássága, gyermekszeretete kiemelte őt pályatársai közül. 2005-ben hosszú betegség után hunyt el.

Szegény sorsból küzdötte fel magát. Édesanyja számos alkalommal elmondta: sok krumpli-paprikást kellett megenniük, hogy taníttathassák őt és testvéreit. Már gyermekként babáival és az utca  csöppségeivel játszott tanítósat. Leánylíceumba kerülésekor tagja lett az irodalmi szakkörnek, és verselemzésekben is jeleskedett. Ady Endre költészetét nagy hozzáértéssel elemezte.  Harmóniumozott, zongorázott, majd 1946-ban népiskolai tanítói oklevelet szerzett.

„Újszőregen kaptam állást. Negyedik osztály volt 50-60 diákkal. Olajos padló, szenes kályha, ilyenek voltak a körülmények. A gyerekek nagyon szegények voltak, de szerettük egymást.  Színdarabokat tanultunk, és kirándulni jártunk. A tanári munkámhoz hozzátartozott a kócos fejek fésülése, és hogy mosakodásra bírjam a nebulókat.”

Ezután került a szőregi Fabó iskolába, ahol elsős fiú osztályt oktatott és nevelt. Folyamatosan képezte magát. 1951-ben beiratkozott a pedagógiai főiskolára magyar-történelem szakra, majd 1964-ben a szegedi egyetemre. 1954-ben általános iskolai, 1967-ben középiskolai tanári  diplomát vett át.

Nyugállományba menetele után a következő év szeptemberében fájdalmas szívvel, könnyes szemmel nézte az iskolába vonuló diákokat.

Egykori kollégái és tanítványai emlékezetében úgy maradt meg, mint egy nagyon aranyos, mosolygós, kedves, segítőkész tanítónő, aki szakmailag és emberileg is kiváló, igazi pedagógus volt.

A szőregi és szegedi évek gyakorlatából fogalmazta meg tanári hitvallását, amely útmutató lehet minden pedagógus számára: „A gyereket szeretni kell! Fölemelni a lehajtottak fejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket!”

A mai tanulók számára örökérvényű üzenete: „Szeressétek szüleiteket, tiszteljétek tanáraitokat! A társadalmi élet szabályait mindig tartsátok be; olvassatok, és tudatosan készüljetek a felnőtt  életre!” Az egykori kiváló pedagógus, Aranka néni emlékére alapítványt hozott létre férje, dr. Péter László irodalomtörténész professzor, Szeged díszpolgára, aki 2019. július 28-án hunyt el. Minden évben Aranka napon anyagi támogatást kap a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola egy vagy két végzős tanulója, akik kiemelkedő eredménnyel zárják tanulmányaikat. Ezzel a nemes gesztussal megkönnyebbítve egy-két jó képességű diák továbbtanulását.

A Péterné Aranka Alapítvány elnöke, a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatónője, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna köszöntő beszédével kezdődött az emlékezés, amely mindig Aranka  névnapon kerül megrendezésre. A műsorban szerepeltek: Kállai Fanni, Kedves Róza, Kurai Marcell, Nemes Emma, Székely Petra, Székely Nikolett, Talpai Regina 1.a, Hevesi Linett, Farkas Anna,  Farkas Nóra, Germann Eszter, Kiss Jázmin, Nagy Izabella, Orsós Dóra, Székely Noémi 5.a, Patakfalvi Johanna 7.a, Fazekas Réka és Vitaszek Dóra 8.b osztályos tanulók. Felkészítő tanárok és  kuratóriumi tagok: Bányainé Seprenyi Gabriella és Hegedűs György.

Immár 15. alkalommal, a 2005-2006-os tanév óta kerül sor a támogatás kiosztására. Eddig az iskola 22 volt tanulója részesült e támogatásban. A Péterné Aranka Alapítvány kuratóriuma úgy  döntött, hogy a 2019-2020-as tanév támogatottjai Szabó Hanna Laura 8.a és Petőcz Petra Kitti 8.b osztályos tanulók. Osztályfőnökeik, Gubikné Haraszti Katalin és Csasznyné Halász Ágnes  tanárnők méltatták tanítványaikat és iskolai munkájukat. Hanna a Dugonics András Piarista Gimnázium angol szakán, Petra a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium magyar-spanyol két tanítási nyelvű szakán szeretne továbbtanulni.

Aranka néni testvére, dr. Lakatos Lajos emlékezett meg szeretett nővéréről, majd a kuratórium elnökével, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsannával együtt átadták a Péterné Aranka Alapítvány idei  díjazottjainak az anyagi támogatást.

A közös fényképezés után egy kötetlen társalgásra került sor az idei díjazottakkal és szüleikkel. Gratulálunk az idei támogatottaknak, Hannának és Petrának, és kívánunk nekik jó egészséget és sok  sikert további tanulmányaikhoz!

Hegedűs György kuratóriumi tag
Szőregi Regélő, 2020. március

Borítókép: Fotó: Kossuth Lajos Iskola