Habsburg György a Magyar Vöröskereszt elnöke elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az avató ünnepségen, de levélen keresztül üdvözölte a szőregi iskolát a Bázisiskolák között. Megköszönte az iskolavezetésnek, hogy elhatározták magukat a Bázisiskola hálózat mellett. Üzent az ifjúságnak, hogy mennyire fontos egymás segítése, mennyire szükségünk van egymásra és nagyon fontosnak tartja a fiatalok minél korábbi nevelését, a közösségek építését.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2001-ben indította el Bázisiskola Programját 20 általános iskola részvételével. Mára több mint 150 általános- és középiskola tagja országszerte e programnak, melynek lényege, hogy az iskolai nevelésben kiemelt szerephez jussanak a Vöröskereszt tevékenységével rokon ismeretek.

Ez az iskolánk esetében azt jelenti, hogy az iskola tanulói elsősegélynyújtást tanulnak, a szülők számára lehetőséget biztosítunk a rendszeres véradásra. Az iskola szellemiségéből adódóan immár természetessé válnak számunkra, olyan korszerű, életmódbeli magatartásformák, amelyek nem csak egészségünk megőrzésében, hanem felelősségteljes közösségi szerepvállalásunkban is kulcsfontosságú.

A Kossuth Iskola két modulprogramot választott, melyet három éven keresztül minden tanévben megvalósítunk. Az egyik a komplex egészségnevelés, a másik az elsősegélynyújtás. A diákok számára osztályfőnöki órán lehetőséget biztosítunk az alapvető elsősegélynyújtó ismeretek elsajátítására és különböző elsősegélynyújtó versenyeket szervezünk.

2011. november 10-én 14 órától ünnepi műsor keretében az iskola igazgatónője Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna és a pályázója Enginé Fráter Mónika, Buknicz Ivettől a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnökétől átvehették a megtisztelő Bázisikola címet. Rendezvényünket megtisztelte: Kovács Dávid, a Magyar Vöröskereszt Országos Ifjúsági Szakmai Vezetője, Papp Csilla a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Dél-Alföldi Régió Vezetője, Mészáros János az Ifjúsági Vöröskereszt Országos Alelnöke.

Ezután késő délutánig Egészségnap kezdődött az iskolában, melyre az iskola tanulóin kívül az érdeklődő szőregi lakosok is eljöttek. Sok színes előadás, jóga bemutató mellett lehetőségük volt vérnyomás -, testzsír-, és vércukormérésre. Nagy sikernek könyvelhettük el, hogy az egészségnapi rendezvényen 32 szőregi lakos adott vért. A közel 3 órás programsorozaton a diákok az egészséges táplálkozásról hallottak előadásokat, megismerkedtek az újraélesztés technikájával, a sérülések és kötözések fajtáival, és játékos vetélkedőkön vettek részt.

Sikeres, egészségnapot zártunk egy-egy alma elfogyasztásával. Köszönöm a két szervezőnek, Enginé Fráter Mónikának, Istókné Oláh Ágnesnek, Vöröskeresztes önkénteseknek és minden segítőnek, megjelent szülőknek, Szőregieknek, hogy megjelenésükkel, részvételükkel támogatták e nap sikerességét.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna