A 2020/2021-es tanév kezdetével két országosan meghirdetett tematikus héthez is csatlakozott Szeged-Szőreg örökös ÖKO iskolája, a Kossuth Lajos Általános Iskola.

Szeptember 7-13. között a Mozdulj a klímáért! hét fő témaköre a méhek és a méz volt. Diákjaink kreatív alkotásokat készítettek, játékos sorversenyen küzdöttek a „Leggyorsabb méhraj” címért, rendbe tették az épület előtti iskolakertet, és úgynevezett zöld mérföldeket gyűjtöttek a hét során azzal, hogy környezetkímélő módon gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel jöttek iskolába.

Október 5-9. között a Fenntarthatósági Témahét nyújtott újabb alkalmat tanulóink környezettudatos magatartásának formálásához. Az újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés és a megújuló energiaforrások témakörökben a rengeteg rajz és plakát mellett ppt prezentációk is születtek. A diákok nem csak környezetismeret, kémia, informatika és földrajz órákon járták körbe pedagógusaik vezetésével az aktuális témaköröket, hanem magyar irodalom órán is beszélgettek az ember és természet viszonyáról.

Alsó – és felső tagozatos tanulóink egyformán vettek részt a témahetek foglalkozásain, melyeket sikeresen zártunk.

Szőregi Regélő, 2020. november