Balla Tihamér, a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola 8.osztályos tanulója még éppen kinőtt a gyerekkorból és fi gyelgeti a felnőttek világát, máris váratlan örömben részesített bennünket természet-fotó kiállításával. Ez a fi atal fi ú türelmével és szeretetével olyan képeket készített madarakról, rovarokról, a teliholdról és villámlásról, ugráló őzbakról és vízcseppekről, hogy ámulva nézzük mindazt, ami előttünk történik, hétköznapjainkban mégis megfoghatatlan. Szembenéz velünk a darázs, zsákmányol az elegáns szitakötő, fészkét őrzi éjjel is a gólya, veszekednek a kormoránok, szépnek tűnik a döglégy, pompázik a vakvarjúcska. És mi felnőttek újra és újra átéljük, hogy a természet milyen végtelenül érdekes és csodálatos, és mi bizony rendre elmegyünk emellett, hacsak egy Istenáldotta tehetség fel nem hívja rá figyelmünket és meg nem örökíti nekünk.

Köszönjük hát ennek a fiatalembernek, hogy megállított bennünket kizökkentve napjaink rohanásából, a feladatok sokaságából elgondolkodtatva azon, hogy mekkora univerzumnak vagyunk legapróbb darabkái és milyen fontos, hogy erre újra és újra figyelmeztessen bennünket valaki! Ugyanilyen köszönet illeti a Somogyi könyvtár Szőregi fiókkönyvtárának vezetőjét is, aki állandó munkájával változatossá és érdekessé teszi mindennapi életünket.

Kiss Istvánné, Enikő