Ismét eltelt egy év, és nem is akárhogyan. Sokszínű volt az oktatásunk, változatos a szabadidős, közösségépítő, hagyományteremtő programjaink.

Innovatív, a változást állandóan figyelő, haladó szellemiségű szakmai munkánknak színvonalon és megújuló tartását a folyamatosan továbbképzésekkel, mentorálással, jó gyakorlatok megosztásával, kollégáink minősítésével fejlesszük. Mindezt leginkább mutatja az a mérés, hogy, hogy 14 év alatt szinte megdupláztuk gyermeklétszámunkat, minőségi változásokat vezettünk be nevelő-oktató munkánkba. Immár 2. éve jelentett „nehézséget”, hogy a hozzánk jelentkező gyermekeket nem tudtuk felvenni teljes létszámban, erre a tanévre is teljes létszámmal indítottuk a 2 első osztályunkat, összesen 64 fő kis diákkal. 1. a osztályfőnöke: Bányainé Seprenyi Gabriella, 1.b osztályfőnöke: Drágity Dusán.

Innovatív vezetői képzésünket tovább folytatjuk, a csapatba Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Szabó Pálma mellé rendszergazdánk Márkus János is belekerült. Februárban Dr. Péter László feleségére, Aranka nénire emlékeztünk nagy szeretettel, Bányainé Seprenyi Gabriella és Hegedűs György kuratóriumi tagok támogatásával. A „Határtalanul” pályázat keretében (immár 6. alkalommal pályáztunk sikeresen) a 7. évfolyamosokat síelni vittük a gyönyörűséges Hargitára. Segítők: Csasznyné Halász Ágnes, Gubikné Haraszti Katalin, Sajtos Bettina pedagógusokkal, a projekt vezetője, pályázója igazgató asszonyunk volt.

Márciusban gyönyörű műsor kereti között gondoltunk vissza a „Márciusi ifjakra”, Bondárné Tóth Villő kolléganőnk elképzelésében. Csatlakoztunk a „Pénzügyi tudatosság hetéhez”, ezzel is tanítva tanítványainkat a mindennapi életre. Ebben nagy segítségünkre volt Kálmánné Fodor Zsuzsanna és Sövényházy Anna kolléganőnk. A „Fenntarthatósági témahét” keretein belül sok-sok érdekesség, információ, ’ökos’ ismeretek jutottak tanítványaink és pedagógusaink birtokába. Ezeket a heteket Bányainé Seprenyi Gabriella, Kerekes Pálné, Sandrik Ágnes és Vasiljev Márta kolléganők szervezték meg színvonalasan. A gyerekek és iskolánk szülei, dolgozói szelektíven gyűjtöttek papírt, elektronikus hulladékot, ruhát, elemet.

Áprilisban „Digitális témahét”-en kamatoztattuk a Microsoftnál tanult új alkalmazásokat illetve Bányainé Seprenyi Gabriella, Krekes Pálné és Márkus János kollégák segítségével a 21. századi digitális információk, alkalmazások hasznosságát, tanulását, alkalmazását becsempésztük az órák, foglalkozások, projekt napok idejébe.

Májusban illetve egész évben nagyon sok méréssel, versenyzéssel biztosítottuk tehetséges tanulóinknak a megmérettetést. A kompetenciamérések, nyelvi mérések, próba nyelvvizsgák jó lehetőségeket adnak arra, hogyan készítettük fel tanítványainkat, hogyan tudják alkalmazni a megszerzett tudásukat. Versenyzési lehetőségek sokaságával, fellépésekkel pedig a magabiztosságukat, jó kiállásukat erősítette a teljes nevelőtestületünk.

Júniusban elballagtattuk 53 fő 8. évfolyamos tanulóinkat, kik sikeresen felvételiztek új iskolájukba, osztályfőnökeik: Kálmánné Fodor Zsuzsanna és Sajtos Bettina voltak. Tanítványaink közül 25 fő gimnáziumba, 27 fő szakgimnáziumba 98 %-a választ érettségit adó iskolát, (gimnázium, szakgimnázium), és 2 %-a (1 fő) választ szakiskolát. Büszkék vagyunk diákjainkra, mert választott iskolájukban megállják helyüket. Ez mindenképpen alsós és felsős pedagógusaink szakmai, nevelő-oktató munkáját, munkánkat dicséri.

Júliusban-augusztusban tanítványaink és pedagógus kollégáim is megérdemelt pihenésüket töltötték.

Tantestületünkhöz ebben a tanévben, 2019/2020. szeptember 1-jétől 5 fő tanító szakos pedagógus érkezett: Ábrahámné Kósa Gabriella, Kinda Emőke, Őze Fanni, Zachar-Vass Anett. Az új kollégák lendületet visznek közösségünkbe, mindenkit megújulásra késztetnek. Régebbi kollégáink pedig mentori munkájukkal segítik őket.

Szeptemberben tovább bővült felmenő rendszerbe az idegen nyelvi orientációs osztályunk. A 2019/2020-as tanévben immár az 1.; 2. és 3. osztályokban kínai és angol nyelvet tanulnak heti 2-2 órában, illetve a 3.b osztályban az osztály fele szerb nyelvet. E mellett 5.; 6. és 7. évfolyamon a felsősök heti 3 órában tanulják a kínai nyelvet. Ez igen nagy előrelépés a nyelvtanulásunk további bővítéséhez. Jelenleg 101 fő diákunk tanulja második idegen nyelvként a kínai nyelvet.

Októberben (Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna kezdeményezésére) megszerveztük Földesi Tibor emlékére az II. futóversenyt, ahol a díjakat Síkhegyi Béláné (Földesi Tibor) lánya adta át a díjakat. Színvonalas megemlékezést Bondárné Tóth Villő pedagógus felkészítésével adtak tanulóink.

Szeptembertől a tavalyi munka folytatásaként a Tömörkény István Művelődési Házzal egész éves munkánk örömünkre tovább folytatódott. Nagyon színvonalas oktató órákat, foglalkozásokat, pályaválasztási órákat szerveztek nekünk, ahol más környezetben, megújulva kaphattak tanulóink információkat, és tudást. Köszönjük Szekeres Sándor igazgató úrnak ezt az együttműködést.

Novemberben az idegen nyelvi témahét (Gubikné Haraszti Katalin szervezésében, segítői Megyesi Nóra, Vasiljev Márta, Gyukin Dájáná és Sövényházy Anna voltak) tovább erősítette a nyelvi elkötelezettségünket. Színvonalas versenyek, színházi előadások színezték ezt a hetet a felsős osztályoknak. Alsó tagozatosaink helyi mesemondó versenyen káprázatták el tanítóikat és szüleiket. Köszönet érte felkészítő tanítóinknak, a munkaközösség vezetőjének Tarjánné Kádár Piroskának.

Az Ökocsoport tagjai őszi gyalogtúrát szerveztek diákjaink számára. Céljuk volt, az őszi túra alatt Sipos Vadászház körüli erdő megismerése. Több mint száz gyermek tette meg a körutat. Szervezőjük Sandrik Ágnes volt, elvégezte a „Vándortábor” képzést.

Decemberben sokat jótékonykodtunk: 4 adventi szombaton gyertyagyújtás volt, 2 szombaton a gyerekek és pedagógusaink segítségével, szülők támogatásával adventi vásárokat tartottunk, csokigyűjtést a Bohócdoktoroknak, Rotary adventen egy családunkat támogattuk.

Mikulás bulit tartottunk a felső tagozatos diákoknak. Andrucsák Krisztián (7. a osztályos tanulónk) lemezlovasként táncoltatta meg a diákseregletet. Szervezője Drágity Dusán Diákönkormányzat segítő pedagógusa volt.

Jó kapcsolatot ápoltunk egész évben a szőregi közintézményekkel, Tömörkény István Művelődési Házzal, civil szervezetekkel, nyugdíjas szervezetekkel (Balász István, Bárdos László, Bálint János vezetőkkel), Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnökével Fráter György úrral, Rózsahölgyek Rendjével, Sipos Erdei iskolával, a szőregi Gazdabolttal. Köszönjük mindenkori támogatásukat.

Se szeri se száma a napi örömöknek, melyeket a keretek szűkössége miatt nem tudok most megosztani Önökkel, de kérem, hogy látogassák folyamatosan honlapunkat, érdeklődjenek!

Engedjék meg, hogy ez év zárásaként kívánjak minden kedves olvasónknak, támogatónknak Áldott Békés ünnepeket, sikerekben gazdag új esztendőt!

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Szőregi Regélő, 2020. január